Er zijn mensen die internet schoonmaken. De schoonmakers komen uit lagelonenlanden, vaak uit de Filipijnen. Ze verwijderen aanstootgevende filmpjes, gruwel en rottigheid. Het vuil – weggegooid – hoopt zich op in hun hoofden. Ik voel de behoefte zo goed: een schoon internet. Ik denk aan een schilderij van Vermeer waarop niks aan de hand lijkt.