Waarom verwijst wikipedia zo onhandig naar zichzelf? Ik zit bij John Körmeling en lees dat hij in 2006 in het Van Abbemuseum een tentoonstelling had. Dat klopt, ik was op die bewuste regenachtige dag in oktober in 2006 in Eindhoven, daar was zijn werk. Tot zover niets aan de hand. Ik zit bij John Körmeling en wil meer weten. Van Abbemuseum is onderstreept, ik klik, ik kom in de Van Abbepagina. Maar ik wil helemaal niet naar de Van Abbepagina, ik wil naar Körmelings tentoonstelling in het Van Abbe. Ik weet namelijk al dat het Van Abbe een museum is, als ik dat niet wist zou ik naar de Van Abbepagina op wikipedia gaan. Waarom houdt wikipedia geen rekening met mij – of, minder egocentrisch verwoord, met Körmelings relatie tot het Van Abbe? Ik wil dat er gedeeplinkt wordt. Nu wordt een leesplank tussen mij en de dingen geschoven.