De overheersende uiting van de positieve samenleving luidt: ‘Vind ik leuk.’ Typerend genoeg heeft Facebook consequent geweigerd een dislike-button te maken. De positieve samenleving vermijdt zelfs de schijn van negativiteit, want dat zou de communicatie maar doen stokken. Waarde wordt alleen afgemeten aan de kwantiteit en het tempo van de informatie-uitwisseling. De kwantiteit stuwt dan ook de economische waarde van de communicatie op. Negatieve uitingen schaden de communicatie. Op Like volgt de reactie sneller dan op Dislike. Het negatieve van een afkeuring is economisch onbruikbaar. – De transparante samenleving, Byung-Chul Han