denken

one is never ill in general (3)

verlichting nu

tijdwezens

een fonkelnieuwe gedachte so great big huge

(on)deugd, interconnectedness

the machine stops

twee uitspraken

geloof (2)

koningsdag

gedachten

the divided mind

because I thought I could manage my own mind

autofenomenologie

palinurus

de onrustige geest

wandeling in het park

p.7

drie mannen

cirkelen

over de grenzen van de rede (2015)

we tell ourselves stories in order to live

psychologische expansie

de afwasborstel afwassen

432

430

427

426

424

423

422

421

420

419

vraag stellen

het graf van descartes

zuivere rede

betrokkenheid

glas, bewustzijn

notebookthinking

in de wereld van lijn en betoog

model van de wereld

cementmixer