Changing my mind heet de bundel met essays van Zadie Smith. Ze is bereid om de eigen geest op te schudden, om van mening (gedachte?) te veranderen. ‘Ik heb mij bedacht,’ de vertaling in het Nederlands, begrijp ik niet. Titel doet persoon Zadie Smith en betekenis van de bundel – het belijden van haar ideologische inconsistentie – krimpen. Alsof ‘zich bedenken’ een eenmalige gebeurtenis is, iets toevalligs, iets wat 7 november 2005 gebeurde. Then again, de vertaler weet misschien iets wat ik niet weet. Twee citaten: ‘There may be truths on the side of life.’ Saul Bellow. ‘Other people’s words are so important. […] Other people’s words are the bridge you use to cross from where you were to whereever you’re going.’