Het vak van denken leert men zoals het vak van de smid: men moet zich erin oefenen. Maar de oefening in het denken bestaat hierin dat men zó leert te leven dat men zijn denken – zij het ook zoekend denken – belichaamt. Okay dan. Woorden zijn lucht voor mij: van levensbelang en niemands bezit. Dan moet ik daar consequenties aan verbinden: stoppen met onderscheid maken (bronvermelding, aanhalingstekens). Het denken is geen spel, ook geen abstractie die losstaat van het leven.