Ann waakt als een pitbull over haar stijl. Die is direct en afgemeten – ontdaan van franje. Lopen is lopen, geen wegzwevend gebeuren. Er gaat veel tijd en aandacht zitten in correcties en cleaning. Ze doodt wat niet thuishoort in haar taal. Accents zijn belangrijk, die wil ze goed krijgen. Ze besteedt zo een half uur aan een accent. Een accent betekent meer dan nadruk, een accent is een katalysator. De situatie na een accent is nieuw. In emotie of beweging of focus of houding of richting. Een danser weet weliswaar wat gaat komen maar kan dat niet laten blijken. Elk accent schept iets nieuws. Die accenten geven aan Anns bewegingen iets kortafs, iets abrupts. Daarna is de situatie inderdaad anders. Alles gebeurt voor het eerst.