Sommige woorden gebruiken we zonder dat ze problemen opleveren.
Internet is zo’n sommig woord. Wat een wonder.