It doesn’t go away. You just learn how to live with it. – Douglas Coupland

We kunnen de draak niet verslaan.
We kunnen hopen dat de draak slaapt.