‘Zevenentachtig. Onwaarschijnlijk jaartal. Misschien is dit alles: de jaartallen worden steeds onwaarschijnlijker en uiteindelijk kom je van louter verbazing over het jaar waarin je bent aanbeland te overlijden.’ Een jaar in scherven, Koos van Zomeren