En dan vrienden die ineens Engels tegen je praten, elke drie zinnen een woord, zegt ze. In teksten ook. Wat is er mis met een vertaling?
Net zoals in gedichten of proza alles een vermomming is voor iets anders (Joyce Carol Oates) is alles in een gesprek dat ook. Thuis denk ik aan het levende, het groeiende, het veranderende, agenda gevuld met mensen.

»